CHUYÊN MỤC

Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai..

Công văn số 109/CV-BCĐ ngày 15/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại đây

Về việc phân cấp, phân quyền quản lý, sử dụng hệ thống camera để giám sát tại các cơ sở cách lý y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Công văn số  791/UBND-KGVX ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Quyết Định Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết Định số 123/QĐ-STTTT ngày 16/6/2021 Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở...

Cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai..

Công văn số 104/CV-BCĐ ngày 12/6/2021 tại đây

Cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Công văn số 105/CV-BCĐ ngày 14/6/2021 tại đây

Cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Công văn số 100/CV-BCĐ tại đây

V/v tiếp tục hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống d ch nh Covid-19 trên a n t nh Gia Lai trong tháng 6 (lần 01).

Công văn số 934 /STTTT-TTBCXB của Sở TT&TT tại đây

V/v không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 2409/VP-KGVX của VP UBND tỉnh tại đây

Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Công văn số 90/CV-BCĐ ngày 08/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh  tại đây

Về việc ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đi/đến địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Công văn số 1187/SGTVT-KHTCVT ngày 08/6/2021 của Sở Giao thông vận tải tại đây

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 30/5/2021 của Văn phòng chính phủ và triển khai một số công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 175/UBND-KGVX tại đây

V/v thông tin, tuyên truyền Chương trình Lễ ra mắt Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Công văn số 897/STTTT-TTBCXB của Sở TT&TT tại đây

V/v hướng dẫn việc khởi tạo tài khoản và phân quyền sử dụng các tài khoản truy cập hệ thống camera giám sát phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Công văn số 882/STTTT-BCVT của Sở TT&TT tại đây

V/v đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Công văn số 888/STTTT-TTBCXB của Sở TT&TT tại đây

 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|