CHUYÊN MỤC

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 18/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai.

Danh sách  tại đây

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Nghị quyết tại đây

Công văn số 1554/UBND-KGVX ngày 14/10/2021 về việc tạm thời áp dụng một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hành khách trên các chuyến bay nội địa đến Cảng Hàng không Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Công văn tại đây

Công văn số 1567/UBND-CNXD ngày 16/10/2021 về việc triển khai áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với hành khách trong thời gian thực hiện thí điểm tổ chức tạm thời hoạt động vận tải liên tỉnh đường bộ.

Công văn tại đây

Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 về việc chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê thành Bệnh viện điều trị COVID-19 (Cơ sở 7)..

Quyết định tại đây

Quyết định số 3747/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2021 về thiết lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chỉ trả.

Quyết định tại đây

Quyết định số 3769/QĐ-BTTr-BCĐ ngày 16/10/2021 về việc thành lập Ban Điều hành tại Homestay Nhà tôi trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Quyết định tại đây

Quyết định số 3768/QĐ-BCĐ ngày 16/10/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch thiết lập các Bệnh viện điều trị COVID-19 tại: Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa và Trung tâm Y tế huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;.

Quyết định tại đây

Quyết định số 3770/QĐ-BTTr-BCĐ ngày 16/10/2021 về việc thành lập Ban Điều hành tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả; .

Quyết định tại đây

Quyết định số 3771/QĐ-BTTr-BCĐ ngày 16/10/2021 về việc thành lập Ban Điều hành tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả; .

Quyết định tại đây

Quyết định số 3798/QĐ-BCĐ ngày 18/10/2021 về việc thiết lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Quyết định tại đây

Kế hoạch số 532/KH-BTTr-BCĐ ngày 17/10/2021 về việc phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (PfiZer) do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 58-59/2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai..

Kế hoạch tại đây

Thông báo số 224/TB-VP ngày 17/10/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo để đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thống nhất một số nội dung triển khai trong thời gian tới.

Thông báo tại đây

Kế hoạch số 23/KH-TBTT ngày 12/10/2021 của Tiểu Ban Truyền thông-Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về truyền thông chống dịch COVID-19 giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Kế hoạch tại đây

Công văn số 1524/UBND-KGVX ngày 12/10/2021 về việc đồng ý Kế hoạch đón công dân của tỉnh Gia Lai trở về địa phương.

Công văn tại đây

 |<  <  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17  >  >|