CHUYÊN MỤC

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 02/02/2021 tại đây

Nội dung 03 file âm thanh do Đài Tiếng nói Việt Nam sản xuất để tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19..

Nội dung 03 file âm thanh do Đài Tiếng nói Việt Nam sản xuất tại đây

Thông báo về việc phân công đồng chí Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Thông báo số 02/TB-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Công điện về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến trường hợp tiếp xúc F0.


Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Thông báo về việc Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thông báo số 17/TB-UBND ngày 29/01/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặn nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

Công văn số 81/UBND-KGVX của UBND tỉnh tại đây

Thông báo về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, .

Thông báo số 19/TB-VPUB ngày 30/01/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Thông báo về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 31/01/2021).

Thông báo số 21/TB-VPUB ngày 01/02/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Công điện về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 01/02/2021 của Ủy bân nhân dân tỉnh tại đây

V/v đảm bảo các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19.

Công văn số 152/QLTM-SCT ngày 31/01/2021 của Sở Công thương tại đây

V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19..

Công văn số 181/SGTVT-KHTCVT ngày 28/01/2021 của Sở Giao thông vận tải tại đây

Tăng cường phòng chống dịch Covid-19.

Công văn số 183/SGTVT-QLPTNL ngày 29/01/2021 của Sở Giao thông vận tải tại đây

về việc tạm dừng hoạt động hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thị xã AyunPa và huyện IaPa tỉnh Gia Lai.

Công văn số 189/SGTVT-KHTCVT ngày 30/01/2021 của Sở Giao thông vận tải  tại đây

Về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt Bluezone .

Công văn số 110/THH-VP ngày 29/01/2021 của Cục Tin học hóa tại đây

Công điện về tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến ghi nhận 02 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh số 1612.

Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 30/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh  tại đây

 |<  <  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17  >  >|