CHUYÊN MỤC

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu, cụm công nghiệp.

Công văn số 627/UBND-KGVX ngày 25/5/2021 tại đây

Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

Công văn số 624/UBND-KGVX ngày 25/5/2021 tại đây

Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Công văn số 82/CV-BCĐ ngày 21/5/2021 tại đây

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 của ngành Công Thương.

Công văn số 763/SCT-VP ngày 20/5/2021 của Sở Công Thương TẠI ĐÂY

Phối hợp phát động, tổ chức tốt phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”.

Công văn số 409-CV/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai tại đây

Kế hoạch Đảm bảo công tác y tế và an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Kế hoạch số 77/KH-BCĐ tại đây

Quyết định Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 93/QĐ-STTTT ngày 11/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của ...

Kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai.

Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 tại đây

về việc triển khai thực hiện Công điện số 600/CĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn số 1206/SYT-NVY ngày 06/5/2021 tại đây

về việc tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly theo quy định đang được áp dụng tại tỉnh.

Công văn số 1151/SYT-NVY ngày 04/5/2021 tại đây

Về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thông báo số 74/TBVPUB ngày 06/5/2021 tại đây

Về việc tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh qua biên giới.

Công văn số 1692/VP-KGVX ngày 29/4/2021 tại đây

Về việc tiếp tục tập trung thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 491/UBND-KGVX ngày 02/5/2021 tại đây

Về việc tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh qua biên giới.

Công văn số 488/UBND-KGVX ngày 30/4/2021 tại đây

 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >|