CHUYÊN MỤCÔng: Lê Đức Tuyên.

- Chức vụ: Chánh Thanh tra
- Điện thoại cố định: 0269.3717569
- Điện thoại di động: 0931647779
- Email: tuyenld.stttt@gialai.gov.vn