CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Quy định chung > Về việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

Về việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai sang Bưu điện tỉnh thực hiện

Ngày đăng bài: 18/05/2020
Thông báo Về việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông
tỉnh Gia Lai sang Bưu điện tỉnh thực hiện