CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Quy định chung > Công văn 1594-STTTT-VP-dieu-tra-XHH-CCHC-signed

Công văn 1594-STTTT-VP-dieu-tra-XHH-CCHC-signed

Ngày đăng bài: 08/04/2020
Danh sách tổ chức, công dân đã thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019