CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật
Default news teaser image
E-CABINET – BƯỚC TIẾN LỚN TRONG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông thường mỗi năm Chính phủ họp từ 12 đến14 phiên (bao gồm phiên họp thường kỳ, bất thường và chuyên đề), thời gian họp mỗi phiên là 01 ngày; Tài liệu phục vụ mỗi phiên họp chủ yếu là tài liệu giấy, số lượng lớn, gây tốn nhân lực, tốn kém thời gian và kinh phí trong việc in ấn, nhân bản tài liệu; còn gặp khó khăn trong việc vận chuyển, phân phát, quản lý, thu hồi tài liệu sau phiên họp. Ngày 24/6/2019, phiên họp Chính phủ đầu tiên sử dụng hệ thống E-Cabinet do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn ra thành công trong thời gian chưa đến10 phút, vậy Hệ thống E-Cabinet là gì, hoạt động và hiệu quả sử dụng như thế nào?

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG  ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ -...
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
Trong những năm qua, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng nhanh. Đi đôi với sự phát triển của kinh tế xã hội là sự phát triển của ngành Viễn thông. Viễn thông đã có sự phát triển nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân trong tỉnh, tốc độ tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước, tỷ lệ đóng góp của Viễn thông vào GDP ngày càng cao, góp phần hướng đến xây dựng nền tảng vững chắc trong việc ứng dụng công nghệ thông tin.  

Tỉnh Gia Lai xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Ng...
Tỉnh Gia Lai xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
Ngày 29/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 548/KH-UBND “Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025”; với các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể sau:

Default news teaser image
TĂNG CƯƠNG THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Theo quy định tại Điều 2 – Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/12/2014 về việc cho thí điểm thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan Nhà nước (Quyết định 80/2014/QĐ-TTg) thì  Danh mục hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước để lựa chọn thuê bao gồm:

Default news teaser image
Công tác Nữ công quần chúng Sở Thông tin và Truyền thông không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động
Công tác Nữ công và phong trào thi đua Hai giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã có tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ công chức, viên chức, người lao động (CCVC, NLĐ) thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT). Thông qua phong trào, tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ.

Bổ sung tính năng bảo mật Website cho thiết bị tường lửa So...
Bổ sung tính năng bảo mật Website cho thiết bị tường lửa Sophos cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước đang được đẩy mạnh để phục vụ cải cách hành chính; việc trao đổi/giao dịch giữa các cơ quan nhà nước hoạt động phụ thuộc nhiều trên môi trường mạng, do đó việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin là rất cấp thiết.

Default news teaser image
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm: Khởi đầu bằng sự tự tin
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, hay được gọi tắt là OCOP là một trong những chương trình trọng tâm được các địa phương trên cả nước tập trung triển khai hiện nay, trong đó có Gia Lai. Chương trình được thực hiện với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn theo hướng nội sinh, gia tăng giá trị theo chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên để đưa chương trình OCOP của Gia Lai đi đến thành công thì cần đến rất nhiều yếu tố, trong đó sự tự tin là yếu tố cần thiết hàng đầu.

Default news teaser image
Liên thông văn bản điện tử từ TW đến địa phương, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn
Liên thông văn bản điện tử thông suốt từ Trung ương đến các cấp địa phương là cơ sở, nền tảng để triển khai kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp, hình thành hệ thống Chính phủ điện tử kết nối thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Đây là nhận định của Văn phòng Chính phủ trong báo cáo sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh  trên ...
Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, các giá trị lịch sử, văn hóa, lễ hội truyền thống của các dân tộc tỉnh Gia Lai nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

CHI ĐOÀN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PH...
CHI ĐOÀN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2017-2019
Vừa qua, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2022, theo đó tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2017-2019 với nhiều thành tích đạt được trên các mặt, được các cấp có thẩm quyền ghi nhận, biểu dương, tập thể đoàn viên thanh niên chi đoàn đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, toàn thể đoàn viên Chi đoàn đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thể hiện được sức mạnh, vai trò tiên phong của tuổi trẻ; lực lượng đoàn viên thanh niên ngày càng lớn mạnh cả về lượng và chất, trong nhiệm kỳ vừa qua 100% đoàn viên thanh niên của Chi đoàn đều phát huy tinh thần xung kích, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đoàn thể và nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần cùng cơ quan hoàn thành các nhiệm vụ.

 |<  <  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >  >|