CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019, trong thời gian từ ngày 02/5-24/6/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Default news teaser image
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận phần chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
Chiều ngày 08/11, tại Hội trường Diên Hồng, phát biểu kết luận phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, qua phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả tích cực của ngành Thông tin Truyền thông, nhấn mạnh đây là cơ hội để Bộ trưởng lắng nghe, tiếp thu những góp ý, từ đó khắc phục tồn tại, hạn chế, xây dựng một xã hội cả trên mạng và ngoài đời thực hài hòa, an toàn, phát triển hơn.


Default news teaser image
VỀ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 8 VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) được phân công thực hiện Tiêu chí số 8 trong bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Đồng thời, theo phân công của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 thì Sở TT&TT được phân công phụ trách địa bàn huyện Đăk Đoa trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Đơn vị tiêu biểu 3 năm li...
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Đơn vị tiêu biểu 3 năm liên tục dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số Cải cách hành chính

Chỉ số cải cách hành chính (gọi tắt là chỉ số PAR Index) là công cụ quan trọng đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của từng bộ, ngành, địa phương, đơn vị. Nội dung của Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) được xác định trên 8 lĩnh vực, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Hiện đại hóa nền hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Khi chỉ số PAR Index bắt đầu được tổ chức thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông luôn tìm ra những giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao điểm số và xếp hạng của chính mình so với năm trước nên là đã trở thành đơn vị tiêu biểu dẫn đầu chỉ số CCHC 3 năm liên tục khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai.Năm 2019: Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu hoàn thàn...
Năm 2019: Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, làm cho các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X đề ra, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phát động nhiều phong trào thi đua lập thành tích bằng những việc làm cụ thể như: Phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động CCVC, NLĐ hăng hái tích cực học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết công đoàn các cấp; Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CCVC, NLĐ với các nội dung: Mở rộng và phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ của CCVC, NLĐ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham gia xây dựng pháp luật, xây dựng công sở văn minh, văn hóa và an toàn; Phối hợp với chính quyền đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật trong CCVC, NLĐ, đáp ứng nhiệm vụ được giao; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2019; Tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện do các tổ chức phát động; Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quản lý tốt tài sản, trang thiết bị làm việc, bảo đảm vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. CCVC, NLĐ chấp hành đầy đủ, nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan; Đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông ở mọi lúc, mọi nơi; Phát huy phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Phối hợp cùng Chi đoàn tổ chức và duy trì phong trào văn thể mỹ...

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
      Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là một ngành kinh tế kỹ thuật, dịch vụ có tốc độ phát triển cao, có tính xã hội rộng và đa dạng, phức tạp. Đặc biệt là từ sau khi thực hiện Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 (nay là Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) và Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT (nay là Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin (VHTT) thuộc UBND cấp huyện) thì việc quản lý lĩnh vực thông tin và truyền thông là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

GIA LAI: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 02 NĂM TRIỂN KHAI VIỆC  TIẾP NHẬN, TR...
GIA LAI: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 02 NĂM TRIỂN KHAI VIỆC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
Ngày 25/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 977/2018/QĐ-UBND về việc “Công bố Danh mục Thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục Thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích”; đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: các đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp Bưu điện tỉnh Gia Lai triển khai thí điểm Đề án Chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai sang Bưu điện. Đến nay, Gia Lai đã đạt được một số kết quả nhất định.

Default news teaser image
Tổng quan về xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) Gia Lai năm 2019
Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) Việt Nam (Vietnam ICT Index) là một trong những tài liệu thường niên quan trọng của Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam, nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan, tổ chức và chuyên gia trên cả nước. Báo cáo Vietnam ICT Index cung cấp các thông tin về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT&TT, đồng thời đưa ra những đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT&TT dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ các khối: Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và Ngân hàng thương mại.

Kết quả sau 05 năm thực hiện  Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh ...
Kết quả sau 05 năm thực hiện Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày sách Việt Nam để khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, bên cạnh đó còn mục đích tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách. Trên tinh thần đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có nhiều chỉ đạo đối với các đơn vị, ban, ngành trong tỉnh nhằm tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam.

KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW NGÀY 01/7/2014 CỦA B...
KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW NGÀY 01/7/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh ứng dung, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết số 36-NQ/TW), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đã có nhiều chỉ đạo thực hiện; trong đó đã chủ trọng đến công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/07/2014 của Bộ Chính trị; nêu rõ về vị trí, vai trò của CNTT trong tiến trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của từng ngành, từng lĩnh vực đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng các cấp, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức.

 |<  <  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >  >|