CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật
Default news teaser image
Thông báo Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020
Thông báo số 1056/TB-STTTT ngày 03/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020

Default news teaser image
Thông báo Về việc bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức ở các cơ quan hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai
Thông báo số 1160/TB-SNV ngày 31/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Về việc bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức ở các cơ quan hành chínhnăm 2020 của tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Về việc bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức của một số cơ quan, đại phương đã được công bố tại Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh
Công văn số 1564/UBND -NC ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức của một số cơ quan, đại phương đã được công bố tại Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh

Default news teaser image
Thủ tướng: Chủ động chống dịch, không để dịch lây lan, bùng phát
Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo 257/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 27/7/2020 về phòng, chống dịch COVID-19.

Default news teaser image
Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai
Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai" tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai"

Sản phẩm đặc trưng Chư Păh tiếp cận đến người tiêu dùng
Sản phẩm đặc trưng Chư Păh tiếp cận đến người tiêu dùng
     Với sự ưu đãi đặc biệt của thiên nhiên cũng như sự cần cù, chịu khó của người nông dân đã giúp Chư Păh sở hữu nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương, gây được ấn tượng, sức hấp dẫn với người tiêu dùng. Đây cũng chính là lợi thế để huyện thực hiện có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm theo định hướng chung của tỉnh. Riêng trong năm 2019 vừa qua, Chư Păh đã có được 4 sản phẩm được Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh xếp hạng từ 3 đến  4 sao. Đây được xem là tấm vé thông hành để các sản phẩm của các địa phương Chư Păh tiến đến những thị trường rộng lớn hơn.

Đẩy mạnh hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP ra thị trường
Đẩy mạnh hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP ra thị trường
      Sau một năm triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, Gia Lai đã có 45 sản phẩm được UBND cấp huyện chấm điểm, đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao đến 4 sao. Để đưa các sản phẩm OCOP của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, Sở Công Thương đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, qua đó, các sản phẩm OCOP của Gia Lai ngày càng vươn xa.

Kết quả bước đầu trong xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai
Kết quả bước đầu trong xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai
          Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, ngày 11/02/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh” để đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các lĩnh vực đời sống xã hội, trọng tâm là việc xây dựng Chính quyền điện tử. Đồng thời Tỉnh ủy Gia Lai cung đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020, trong đó cũng có nội dung hiện đại hóa nền hành chính, trọng tâm là triển khai xây dựng Chính quyền điện tử.

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|