CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật
Gặp lại người sáng chế máy thu hoạch cà phê ở Gia Lai
Gặp lại người sáng chế máy thu hoạch cà phê ở Gia Lai
Nhân chuyến công tác tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, tôi tình cờ gặp lại ông Đỗ Đức Quang - người đã sáng chế thành công máy thu hoạch và máy đào xới bồn cà phê. Hai sáng chế của ông đều đoạt giải Nhì trong hai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ V và VI.

Gia Lai ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt đ...
Gia Lai ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
     Triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030 và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2606/BTTTT-THH-ATTT ngày 15 tháng 7 năm 2020 về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử/ chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025.

Ngành Thông tin và Truyền thông đồng hành cùng Phong trào thi đua  ...
Ngành Thông tin và Truyền thông đồng hành cùng Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2020
    Nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngày 05/4/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về phát động Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2020. Trong 05 năm qua, với chức năng nhiệm vụ được giao Sở Thông tin và Truyền thông ( TT&TT) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Default news teaser image
Kết quả triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai
      Ngay sau khi Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, hướng dẫn để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, tiến hành công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, của cấp huyện, đảm bảo cập nhật kịp thời, đầy đủ, đúng quy định pháp luật trong lĩnh vực in thuộc tỉnh Gia Lai.

Tỉnh Gia Lai: Triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 0...
Tỉnh Gia Lai: Triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai
     Ngày 24/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 2509/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Kết quả công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển  bền v...
Kết quả công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020
    Xác định công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác thông tin đối ngoại; những năm qua, tỉnh Gia Lai đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. Sau 03 năm (2018-2020) triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020”, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Default news teaser image
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2021
Thông báo số 873/TB-HĐKTSH ngày 02/6/2021 Kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2021

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM...
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021
   Năm 2020 công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông đạt được nhiều hiệu lực, hiệu quả, đã góp phần chung vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan nên trong năm 2020 về cơ bản các cơ quan chức năng của ngành thông tin và truyền thông đã tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực thuộc ngành thông tin và truyền thông quản lý, các cuộc thanh tra, kiểm tra được thực hiện đảm bảo đạt chất lượng, có hiệu quả, nội dung thanh tra, kiểm tra trên hầu hết các lĩnh vực như: Viễn thông, Tần số vô tuyến điện, phát thanh – truyền hình, in, phát hành xuất bản phẩm, thông tin trên mạng…

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, phát hành  trên đị...
Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020
    Trong năm 2020, hoạt động xuất bản và phát hành tiếp tục phát triển theo định hướng của Đảng và quản lý của Nhà nước. Công tác quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về xuất bản và phát hành được quan tâm, chú trọng và đạt được một số kết quả khích lệ.

Default news teaser image
THÔNG BÁO Về hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận, tuyển dụng từ viên chức vào làm công chức
Thông Báo số 802/TB-HĐKTSH ngày 25/5/2021  Về hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận, tuyển dụng từ viên chức vào làm công chức

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|