CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật
HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN  TỪ DỰ ÁN “TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢ...
HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TỪ DỰ ÁN “TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢM NGHÈO VỀ THÔNG TIN” GIAI ĐOẠN 2016-2020
    Ngày 02/9/2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1722/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu tổng quát: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Quốc hội đề ra. Chương trình có nhiều dự án lớn, và một trong các dự án đó là lớn đó dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”.

TRIỂN LÃM TEM BƯU CHÍNH KHU VỰC TÂY NGUYÊN NĂM 2020
TRIỂN LÃM TEM BƯU CHÍNH KHU VỰC TÂY NGUYÊN NĂM 2020
    Vừa qua, Hội Tem tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Gia Lai và Hội tem các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên (Gia Lai, Lâm Đồng, Đak Lak, Kon Tum) tổ chức Triển lãm tem bưu chính khu vực Tây Nguyên.

Kết quả hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020
Kết quả hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020
    Thời gian qua, cùng với sự phát triển của ngành in cả nước, các cơ sở in trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang đi vào hoạt động ổn định, đúng pháp luật và ngày càng phát triển. Dưới sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, hoạt động của các cơ sở in trên địa bàn tỉnh đã tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng theo quy định của Luật Xuất bản.

GIA LAI: PHÊ DUYỆT KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ PHIÊN BẢN 2.0
GIA LAI: PHÊ DUYỆT KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ PHIÊN BẢN 2.0
    Kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Gia Lai phiên bản 2.0 vừa được bổ sung, cập nhật mô hình kiến trúc phù hợp với sự phát triển của xu hướng phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tại Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Khối thi đua các sở, ngành kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổ...
Khối thi đua các sở, ngành kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và Ký kết giao ước thi đua năm 2021
    Vừa qua, Khối thi đua các sở, ngành kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và Ký kết giao ước thi đua năm 2021.
    Tham dự hội nghị có đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và 08 đơn vị thuộc Khối thi đua, gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Xây dựng; Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí thường trú tỉnh...
Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí thường trú tỉnh Gia Lai: Kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế.
    Những năm qua, hoạt động báo chí thường trú tại tỉnh Gia Lai đã từng bước ổn định và đi vào nề nếp. Hiện trên địa bàn tỉnh có 23 ( 11 văn phòng đại diện, 12 phóng viên thường trú hoạt động độc lập) cơ quan báo chí trung ương, ngành, tỉnh thành khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh với khoảng gần 100 nhà báo, phóng viên tác nghiệp có đăng ký thường trú với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương theo quy định của Điều 22- Luật Báo chí năm 2016. Đội ngũ báo chí thường trú đã cùng với đồng nghiệp tại địa phương thông tin, tuyên truyền các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà, góp phần quảng bá hình ảnh, con người Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG ...
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
    Trong các năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, theo đó đã tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời đưa công tác phòng, chống tham nhũng trở thành một nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, liên tục trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đã xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực, trình độ chuyên môn, xây dựng chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cơ quan trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông góp phần giữ vững ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


Default news teaser image
Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, ngày 14/9/2020 của Chính phủ
    Những năm qua, Đảng ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Default news teaser image
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỚC TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19
Ngay từ cuối năm 2019, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã thống nhất xây dựng Chương trình công tác năm 2020 dự kiến với rất nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Và mở đầu là chuỗi hoạt động chăm lo tết cho cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong toàn Sở TT&TT với tinh thần "ai cũng có tết đầy đủ, sum vầy", tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Bộ TT&TT, tỉnh giao năm  2020 ngày từ những ngày đầu năm.

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA...
MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
  1. Một số chủ trương, chính sách liên quan:
    1. 1.Trung ương:
- Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) "Về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế";

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|