CHUYÊN MỤC

V/v triển khai Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 1973/SYT-NVY ngày 29/6/2021 của Sở Y tế tại đây

V/v cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Danh sách đến ngày 28-6-2021 tại đây

V/v cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Danh sách cập nhật đến ngày 27-6-2021 tại đây

Về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 2278/BTTTT-THH ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông  tại đây

về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 2278/BTTTT-THH ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Công văn số 130/CV-BCĐ ngày 26/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai tại đây

Về việc tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền thực hiện khai báo y tế trên các ứng dụng trước khi vào thành phố Đà Nẵng.

Công văn số 1753/STTTT-TTBCXB ngày 25/6/2021  của Sở TT7TT thành phố Đà Nẵng tại đây

Công văn số 114/CV-BCĐ ngày 19/6/2021 về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Công văn số 114/CV-BCĐ ngày 19/6/2021 tại đây

Công văn số 115/CV-BCĐ ngày 20/6/2021 về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Công văn số 115/CV-BCĐ ngày 20/6/2021  tại đây

Công văn số 113/CV-BCĐ ngày 18/6/2021 về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai; .

Công văn số 113/CV-BCĐ ngày 18/6/2021 tại đây

Công văn số 111/CV-BCĐ ngày 17/6/2021 về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai..

Công văn số 111/CV-BCĐ ngày 17/6/2021 tại đây

Công điện khẩn số 14/CĐ-UBND ngày 21/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (ca bệnh 13486). .

Công điện khẩn số 14/CĐ-UBND  tại đây

DANH SÁCH CẬP NHẬT CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19 (Cập nhật đến 11h00 ngày 22 tháng 6 năm 2021).

Danh sách ngày 22/6/2021 tại đây

V/v đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Công văn số 1005/STTTT-TTBCXB của Sở TT&TT tại đây

"Về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới";.

Công văn số 812/UBNDKGVX ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh tại đây

 |<  <  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  >  >|