CHUYÊN MỤC

V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công văn số 617 /STTTT-TTBCXB của Sở TT&TT tại đây

V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Công văn số 615 /STTTT-TTBCXB cảu Sở TT&TT tại đây

V/v tuyên truyền Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam.

Công văn số 841/STTTT-TTBCXB của Sở TT&TT tại đây

V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử và phòng chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử.

Công văn số 781/STTTT-TTBCXB của Sở TT&TT tại đây

V/v tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid19 tại Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền phong lần thứ 62 năm 2021 tại Gia Lai.

Công văn số 399/STTTT-TTBCXB của Sở TT&TT tại đây

V/v tuyên truyền kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 do COVAX Facility hỗ trợ.

Công văn số 388/STTTT-TTBCXB của Sở TT&TT tại đây

V/v sử dụng tài liệu tuyên truyền về cài đặt, sử dụng Bluezone để phòng, chống dịch bệnh Covid-19..

Công văn số 275/STTTT-TTBCXB của Sở TT&TT tại đây

V/v hướng dẫn sử dụng mã QRcode để quản lý thông tin di chuyển tại các điểm kiểm soát dich bệnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 252/STTTT-CNTT của Sở TT&TT tại đây

V/v hướng dẫn tạo lập các nhóm trên ứng dụng Zalo để trao đổi thông tin, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng Chính quyền số trên địa b n tỉnh..

Công văn số 694 /STTTT-CNTT của Sở TT&TT tại đây

V/v tuyên truyền kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 do COVAX Facility hỗ trợ đợt 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai..

 Công văn số 591/STTTT-TTBCXB của Sở TT&TT tại đây

V/v tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền đảm bảo công tác y tế và an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Công văn số 589 /STTTT-TTBCXB của Sở TT&TT tại đây

V/v tuyên truyền triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021 của Văn phòng Chính phủ..

Công văn số 494/STTTT-TTBCXB của Sở TT&TT tại đây

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch ngày 31/5/2021 .

Thông báo số 90/TB-VP ngày 02/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh tại đây

V/v cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia La.

Công văn số 852/SCT-VP của Sở Công Thương tại đây

Thời gian tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai./..

Để việc triển khai thí điểm Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai đạt hiệu quả, thống nhất trong quá trình triển khai, Sở TT&TT thông báo thời gian thực hiện tiếp nhận và chuyển xử lý các nội dung phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai.

 |<  <  13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22  >  >|