CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở

V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở

Ngày đăng bài: 23/01/2021
Công văn số 29/TTCS-TTTH ngày 13/01/2021 của Cục Thông tin cơ sở tại đây
Các tin khác

Công văn số 297/CV-BCĐ ngày 20/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc triển khai một số biện pháp khẩn cấp liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. (23/08/2021)

Báo cáo số 298/BC-BCĐ ngày 20/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về Báo cáo nhanh công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (23/08/2021)

Công văn số 294/CV-BCĐ ngày 20/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. (23/08/2021)

Kế hoạch số 295/KH-BCĐ ngày 20/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tiếp tục triển... (23/08/2021)

Công văn số 300/CV-BCĐ ngày 21/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc cho phép hoạt động trở lại đối với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai sau thời gian phong tỏa để phòng, chống dịch... (23/08/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 21/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai (23/08/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 11 giờ 00 phút ngày 20/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai (23/08/2021)

Công văn số 14/HĐPHPBGDPL ngày 23/8/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 (23/08/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 11 giờ 00 phút ngày 17/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai. (19/08/2021)

Về việc triển khai một số biện pháp khẩn cấp liên quan đến trường họp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi kết thúc cách ly tập trung (19/08/2021)

 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >|