CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở

V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở

Ngày đăng bài: 23/01/2021
Công văn số 29/TTCS-TTTH ngày 13/01/2021 của Cục Thông tin cơ sở tại đây
Các tin khác

Kế hoạch số 04/KH-TBTT ngày 06/9/2021 của Tiểu ban Truyền thông, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về Kế hoạch truyền thông chống dịch Covid-19 “Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống “bình thường mới”” ... (08/09/2021)

Công văn số 1581/SCT-QLTM ngày 06/9/2021 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn lưu thông hàng hóa, kinh doanh dịch vụ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg (08/09/2021)

Công văn số 3323/UBND-VP ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku về việc hướng dẫn việc đi lại trong thời gian thành phố Pleiku áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg (08/09/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 06/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai (08/09/2021)

Kế hoạch số 361/KH-BCĐ ngày 07/9/2021 về tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ trên địa bàn tỉnh Gia Lai trả Mũi 2 cho các đơn vị đã được tiêm Mũi 1 đợt 6 (vắc xin Moderna) (08/09/2021)

Báo cáo số 358/BC-BTTr-BCĐ ngày 07/9/2021 về công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (08/09/2021)

Công văn số 3124/SNNPTNT-QLCT&KHCN ngày 07/9/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạo điều kiện cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh nông nghiệp trong thời gian... (08/09/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai. (08/09/2021)

Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai (07/09/2021)

Công văn số 348/CV-BCĐ ngày 03/9/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch liên quan đến ổ dịch Covid -19 trong cộng động tại TP. Pleiku và Chư Sê. (07/09/2021)

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|