CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở

V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở

Ngày đăng bài: 23/01/2021
Công văn số 29/TTCS-TTTH ngày 13/01/2021 của Cục Thông tin cơ sở tại đây
Các tin khác

Công văn số 3305/UBND-VP ngày 05/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Plieku về việc hướng dẫn việc đi lại trong thời gian thành phố Pleiku áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg (07/09/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 05/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai. (07/09/2021)

Báo cáo số 350/CV-BCĐ ngày 04/9/2021 về Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (07/09/2021)

Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 03/9/2021 về tình hình thành lập và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (07/09/2021)

Báo cáo số 353/CV-BCĐ ngày 05/9/2021 về Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (07/09/2021)

Công văn số 1552/STTTT-TTBCXB ngày 03/4/2021 về việc thông tin, tuyên truyền theo dõi, hướng dẫn sử dụng Phiếu kiểm soát và theo dõi phương tiện đến địa bàn tỉnh Gia Lai. (04/09/2021)

Công văn số 1553/STTTT-TTBCXB ngày 03/4/2021 về việc tiếp tục tuyên truyền một số nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 9 (lần 02) (04/09/2021)

Công văn số 505-CV/TU ngày 31/8/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 (02/09/2021)

Công văn số 1483/STTTT-TTBCXB ngày 30/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về việc đề nghị thông tin, tuyên truyền vận động người Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang thực hiện giãn cách xã hội theo... (02/09/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 31/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai (02/09/2021)

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|