CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở

V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở

Ngày đăng bài: 23/01/2021
Công văn số 29/TTCS-TTTH ngày 13/01/2021 của Cục Thông tin cơ sở tại đây
Các tin khác

Công văn số 1931/SGTVT-KHTCVT ngày 30/8/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho phương tiện hàng hóa lưu thông thuận lợi qua Chốt. (31/08/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 29/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai (31/08/2021)

Công văn số 327/CV-BCĐ ngày 29/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 liên quan dến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trên... (31/08/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 30/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai (31/08/2021)

Công văn số 647/SNgV-LS-QLBG ngày 25/8/2021 của Sở Ngoại vụ về việc sử dụng Giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (26/08/2021)

Báo cáo số 307/BC-BCĐ ngày 23/8/2021 về báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (26/08/2021)

Báo cáo số 308/BC-BCĐ ngày 23/8/2021 về công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (26/08/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 25/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai. (26/08/2021)

Công văn số 3073/UBND-VHXH ngày 26/8/2021 của UBND TP Pleiku tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Pleiku (26/08/2021)

Công văn số 1169/UBND-KTTH ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 12/8/2021 của Chính phủ (23/08/2021)

 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|