CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông báo số 07/TB-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch Covid-19 trên địa

Thông báo số 07/TB-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Cập nhật đến 17h00 ngày 23/01/2022)

Ngày đăng bài: 25/01/2022
Thông báo tại đây
Các tin khác

Thông báo số 31/TB-UBND ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ... (10/05/2022)

Kế hoạch số 215/KH-BCĐ ngày 10/5/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (Modena) do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 144 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (10/05/2022)

Thông báo số 28/TB-UBND ngày 01/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ... (04/05/2022)

Công văn số 214/CV-BCĐ ngày 01/5/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa. Trong đó, tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng... (04/05/2022)

Kế hoạch số 190/KH-BCĐ ngày 15/4/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 138 đến 141 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (19/04/2022)

Kế hoạch số 196/KH-BCĐ ngày 19/4/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (Modena) do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 142 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (19/04/2022)

Kế hoạch số 725/KH-UBND ngày 14/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai chương trình phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính Phủ (19/04/2022)

Thông báo số 26/TB-UBND ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022của Bộ... (19/04/2022)

Công văn số 165/CV-BCĐ ngày 30/3/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về việc dừng thông báo số ca mắc Covid-19 hàng ngày trên địa bàn tỉnh Gia Lai (04/04/2022)

Thông báo số 23/TB-UBND ngày 03/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022... (04/04/2022)

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|