CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông báo số 07/TB-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch Covid-19 trên địa

Thông báo số 07/TB-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Cập nhật đến 17h00 ngày 23/01/2022)

Ngày đăng bài: 25/01/2022
Thông báo tại đây
Các tin khác

Thông báo số 244/TB-BVĐKT ngày 23/2/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum về hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 (từ ngày 01/07 đến ngày 09/11/2021) (07/03/2022)

Công văn số 119/CV-BCĐ ngày 01/3/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về việc tăng cường kiểm tra, quản lý hướng dẫn các trường hợp F0 tại nhà (02/03/2022)

Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 của ngành Thông tin và Truyền thông (02/03/2022)

Quyết định số 3736/QĐ-BCĐ ngày 21/02/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo và Thành viên Ban Thường trực Ban Chỉ... (24/02/2022)

Báo cáo số 06/BC-TBTT ngày 10/02/2022 của Tiểu ban Truyền thông – Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về tình hình triển khai công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 ( từ ngày 27/01 đến... (16/02/2022)

Công văn số 80/CV-BCĐ ngày 10/02/2022 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay trên địa bàn tỉnh... (16/02/2022)

Thông báo số 11/TB-UBND ngày 13/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ... (16/02/2022)

Công văn số 2099/UBND-NC ngày 20/12/2021 về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022 (27/01/2022)

Kế hoạch số 03/KH-TBTT ngày 21/01/2022 của Tiểu ban truyền thông – Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về Truyền thông phòng, chống dịch COVXD-19 vói thông điệp “Linh hoạt thực hiện các biện pháp phòng... (25/01/2022)

Thông báo số 07/TB-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12... (25/01/2022)

 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|