CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông báo số 07/TB-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch Covid-19 trên địa

Thông báo số 07/TB-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Cập nhật đến 17h00 ngày 23/01/2022)

Ngày đăng bài: 25/01/2022
Thông báo tại đây
Các tin khác

Công văn số 2793/UBND-KGVX ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (05/12/2022)

Kế hoạch số 4253/KH-SYT ngày 02/12/2022 của Sở Y tế về phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 182 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/12/2022)

Công văn số 2831/UBND-KGVX ngày 03/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (05/12/2022)

Kế hoạch số 280/KH-BCĐ ngày 08/11/2022 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer) do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 180 trên địa bàn tỉnh... (10/11/2022)

Thông báo số 277/TB-BCĐ ngày 23/10/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ... (24/10/2022)

Thông báo số 275 /TB-BCĐ ngày 16/10/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218... (17/10/2022)

Công văn số 2336/UBND-KGVX ngày 12/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; chủ động thích ứng linh... (14/10/2022)

Thông báo số 270/TB-BCĐ ngày 02/10/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ... (03/10/2022)

Thông báo số 268/TB-BCĐ ngày 25/9/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ... (26/09/2022)

Thông báo số 266/TB-BCĐ ngày 18/9/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ... (19/09/2022)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|