CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông báo số 07/TB-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch Covid-19 trên địa

Thông báo số 07/TB-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Cập nhật đến 17h00 ngày 23/01/2022)

Ngày đăng bài: 25/01/2022
Thông báo tại đây
Các tin khác

Thông báo số 13/TB-UBND ngày 01/11/2021 về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. (05/11/2021)

Kế hoạch số 606/KH-BTTr-BCĐ ngày 01/11/2021 về phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 (PfiZer) do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 73 và 74 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/11/2021)

Công văn số 608/CV-BCĐ ngày 01/11/2021 về việc bổ sung một số biện pháp tăng cường trong phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa bàn trọng điểm của tỉnh (05/11/2021)

Công văn số 613/CV-BCĐ ngày 02/11/2021 về việc hướng dẫn tạm thời điều chỉnh tiêu chuẩn xuất viện đối với bệnh nhân Covid-19 điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/11/2021)

Báo cáo số 604/BC-BCĐ ngày 31/10/2021 về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/11/2021)

Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc tiếp tục tăng cường các biện pháp trong phòng, chống dịch và đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (29/10/2021)

Thông báo số 11/TB-UBND ngày 21/10/2021 về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định so 4800/QĐ BYT ngay 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế (29/10/2021)

Công văn số 4682/VP-CNXD ngày 22/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (29/10/2021)

Báo cáo số 236/BC-TBASXH ngày 22/10/2021 của Tiểu Ban An sinh xã hội về Kết quả triển khai công tác an sinh xã hội đến ngày 21/10/2021 (29/10/2021)

Công văn số 563-CV/TU ngày 27/10/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 (29/10/2021)

 |<  <  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  >  >|