CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông báo số 07/TB-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch Covid-19 trên địa

Thông báo số 07/TB-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Cập nhật đến 17h00 ngày 23/01/2022)

Ngày đăng bài: 25/01/2022
Thông báo tại đây
Các tin khác

Thông báo số 12/TB-UBND ngày 26/10/2021 về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. (29/10/2021)

Quyết định số 4130/QĐ-BCĐ ngày 26/10/2021 về việc thiết lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai trong phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh; (29/10/2021)

Công văn số 592/CV-BCĐ ngày 28/10/2021 về việc tiếp tục triển khai một số nội dung cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 khi tình hình dịch phức tạp tại thành phố Pleiku và huyện Chư sê (29/10/2021)

Công văn số 4134/UBND-GDĐT ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân TP. Pleiku về khẩn trương rà soát, lập danh sách đối tượng từ 3-17 tuổi tiêm vắc xin phòng Covid-19 (29/10/2021)

Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 về việc chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế huyện Ia Grai thành Bệnh viện điều trị Covid-19 (Cơ sở 10) (29/10/2021)

Công văn số 4682/VP-CNXD ngày 22/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (29/10/2021)

Báo cáo số 236/BC-TBASXH ngày 22/10/2021 của Tiểu Ban An sinh xã hội về Kết quả triển khai công tác an sinh xã hội đến ngày 21/10/2021 (29/10/2021)

Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 về việc chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện thuộc Trung tâm y tế huyện Chư Păh thành Bệnh viện điều trị COVID-19 (Cơ sở 9) (22/10/2021)

Công văn số 545/CV-BCĐ ngày 20/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp cách ly, giám sát y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 (22/10/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh COVID-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 20/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai (22/10/2021)

 |<  <  11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20  >  >|