CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Đảng - Đoàn thể > CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN VIỆC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI

CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN VIỆC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng bài: 05/06/2020
     Thời gian qua, để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ do Bộ TT&TT, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhằm thực hiện tốt lời dạy của Bác trong việc phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân theo chức năng nhiệm vụ được phân công.
     Bác dạy trong nước dân chủ thì địa vị cao nhất là dân, dân là quý nhất, lực lượng nhân dân là mạnh nhất. Chính vì vậy, để công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước đến mọi người dân, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Chính phủ điện tử. Hiện nay đã có 17/17 UBND cấp huyện, 17 đơn vị cấp Sở, ban, ngành đã được triển khai mô hình "Một cửa điện tử liên thông" (Sở Ngoại vụ không triển khai do không có thủ tục hành chính); hệ thống hoạt động hiệu quả, giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, UBND cấp huyện đã triển khai nhân rộng đến 100% cấp xã (tổng số 220/220 xã đã triển khai). Đến ngày 02/3/2020, hệ thống đã tiếp nhận 57.012 hồ sơ (tồn kỳ trước 8.695 hồ sơ), trong đó: hồ sơ trễ (đã xử lý) là 280 (chiếm 0,5% trên tổng số hồ sơ đã xử lý); hồ sơ trễ (đang xử lý) là 1.189 (chiếm 8,8% trên tổng số hồ sơ đang xử lý); tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 97,8% trên tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trên hệ thống. Với nhiều giải pháp quyết liệt; các đơn vị, địa phương đã giảm sâu về tỷ lệ hồ sơ trễ hạn qua từng tháng; nhiều đơn vị, địa phương không có hồ sơ trễ hạn (tỷ lệ trễ hạn 0%). Hệ thống cũng đã được tích hợp chức năng xin lỗi công dân, tổ chức theo chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các hồ sơ các cơ quan hành chính thực hiện trễ hạn. Hiện tại 100% UBND cấp huyện, 100% đơn vị cấp sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh đã có Trang thông tin điện tử cung cấp tương đối đầy đủ thông tin theo quy định của Trung ương. Hầu hết các đơn vị đã công khai các hoạt động của đơn vị mình trên Trang thông tin điện tử để người dân theo dõi. Hiện toàn tỉnh có 2.044 thủ tục hành chính, tất cả đều được cung cấp ở mức độ 2, trong đó có 309 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 150 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tích hợp tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Sở TT&TT đã tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền; phối hợp với mạng lưới bưu chính, viễn thông, ngân hàng…để hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; phối hợp với Bưu điện tỉnh Gia Lai thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trao tận tay người dân. Sở TT&TT đã tiến hành xây dựng, cung cấp thí điểm một số DVCTT mức độ 3 và 4 thông qua các ứng dụng trên các thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh…) và tích hợp trên ứng dụng Zalo (hợp tác với Công ty Cổ phần VNG) để tạo thuận tiện cho công dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.
      Sở TT&TT đã hướng dẫn các đơn vị, địa phương tích hợp lên các trang thông tin điện tử, đầu tư thiết bị tại Bộ phận một cửa để phục vụ công dân, doanh nghiệp thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân. Ngoài ra, Sở cũng đã định hướng cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, hướng dẫn công dân, tổ chức sử dụng.Tuy nhiên, số lượng đánh giá của công dân, tổ chức chưa được nhiều. Sở đã phối hợp với Công ty cổ phần VNG để triển khai phục vụ công dân, tổ chức tra cứu, theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ; đánh giá mức độ hài lòng khi giao dịch với các cơ quan hành chính; gửi phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng mạng xã hội Zalo; công khai các thông tin công dân, tổ chức quan tâm; tuyên truyền các chủ trương, chính sách… đến công dân, tổ chức. Các thông tin liên quan đến tính minh bạch và tiếp cận thông tin cũng đã được cung cấp để công dân, doanh nghiệp tra cứu như: tài liệu pháp lý; tài liệu quy hoạch, kế hoạch; thông tin mời thầu; giá đất; dự án kêu gọi đầu tư…
      Với mong muốn đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ nhân dân, rút ngắn khoản cách giữa các vùng trong tỉnh, đảm bảo thông tin về chủ trương chính sách pháp luật kịp thời đến với người dân trên địa bàn tỉnh, Sở TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh không ngừng nâng cao, mở rộng mạng lưới hạ tầng. Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, người dân thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ mới với giá rẻ chất lượng cao hơn. Thực hiện phổ cập các dịch vụ BCVT tới vùng sâu vùng xa với chất lượng phục vụ ngày càng cao. Đến nay, 100% các xã trên địa bàn tỉnh đã phủ sóng điện thoại, 99,9 % các xã trên địa bàn tỉnh có mạng Internet đến đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân trên địa bàn.
        Với mục đích tăng cường công tác chăm lo đời sống cho nhân dân, Chi bộ Sở TT&TT đã chỉ đạo Chính quyền thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Sở TT&TT đã tổ chức 16 lớp tập huấn cho 809 cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở là cán bộ Trưởng thôn, làng, Tổ trưởng Tổ dân phố (hoặc cấp phó)  thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Păh, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê, Ia Grai, Đak Đoa, Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Đak Pơ, Ia Pa, Mang Yang, Phú Thiện thuộc tỉnh Gia Lai. Trang bị 02 bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện Krông Pa và huyện Phú Thiện; Trang bị 04 bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại  UBND các xã Kon Pne, Đak Rong (thuộc huyện Kbang); xã Yang Nam, Đăk Kơ Ning (thuộc huyện Kông Chro). Qua đó, đã thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác giảm nghèo đến người dân. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ cho người dân một cách tốt  nhất, nhờ đó đã đạt được một số kết quả khả quan:
         - Tiêu chí 8.1 – Xã có điểm phục vụ bưu chính: Có 182 xã đạt, đạt tỷ lệ 100 %.
         - Tiêu chí 8.2 – Xã có dịch vụ viễn thông, Internet: Có 182xã đạt, đạt tỷ lệ 100 %
         - Tiêu chí 8.3 – Xã có đài và hệ thống loa đến các thôn:
               + Có 159 xã đạt, chiếm tỷ lệ:                                    86,41 %
               + Có 25 xã không đạt, chiếm tỷ lệ:                           13,59 %
         - Tiêu chí 8.4 – Xã có ứng dụng công nghệ thông tin:
               + Có 173 xã đạt, chiếm tỷ lệ:                                    94,02 %
               + Có 11 xã không đạt, chiếm tỷ lệ:                            5,98 %
        Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại:
               - Số xã đạt tiêu chí số 8: 148 xã, chiếm tỷ lệ:            80,43 %
               - Số xã chưa đạt tiêu chí số 8: 36 xã, chiếm tỷ lệ:      19,57 %
     Để thực hiện việc phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân của cán bộ, đảng viên, Sở TT&TT đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai Quy chế, Nội quy tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (công khai thời gian tiếp công dân, lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở, quyền và nghĩa vụ của công chức tiếp công dân và của công dân khi đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh…) và cử công chức thường trực tại bộ phận tiếp công dân để tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề nghị hướng dẫn giải quyết tranh chấp. Đến nay, việc  tiếp nhận đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo do các tổ chức, cá nhân gửi đến đã giải quyết theo đúng quy trình, trình tự, thời gian theo quy định, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết khiếu nại, tố cáo.
      Ngoài ra, Chi bộ Sở TT&TT đã thực hiện tốt việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ và trong các hoạt động của cơ quan. Bằng nhiều hình thức khác nhau trong các buổi sinh hoạt chi bộ Sở TT&TT đã thường xuyên trao đổi, thảo luận mọi vấn đề của chi bộ từ báo cáo tháng, công tác phát triển đảng viên, công tác kiểm tra đảng viên chấp hành,...để thống nhất nhận thức trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Đối với cơ quan công khai minh bạch về tài chính được thực hiện hàng tháng để giúp cho toàn thể CCVC được nắm, dự án đầu tư được công khai cụ thể trên trang thông tin điện tử của Sở và công khai trong các cuộc  họp, việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ cần phải được thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy định. Luôn đề cao ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh của cán bộ, đảng viên trong quá trình bỏ phiếu quy hoạch để khắc phục tính hình thức, dễ dãi; việc lựa chọn cán bộ vào diện quy hoạch thực sự khoa học, chọn những cán bộ xứng đáng nhất, có uy tín và sức quy tụ cao, phù hợp với vị trí quy hoạch. Kết quả quy hoạch, bổ nhiệm luôn được công khai trong cơ quan để cán bộ, đảng viên trong cơ quan theo dõi, giám sát và đánh giá đúng về cán bộ thuộc diện được bổ nhiệm, quy hoạch.
      Công tác chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, CCVC, NLĐ luôn được quan tâm như thăm hỏi, tổ chức thi nấu ăn/cắm hoa, tổ chức cho CCVC tham quan, học hỏi kinh nghiệm nhằm tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, thi đua lao động sáng tạo, tăng cường sự đoàn kết trong đơn vị.
Hàng năm, công đoàn cơ sở Sở TT&TT đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, qua đó đã tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ gia đình bị bệnh phong trên địa bàn tỉnh. Chi bộ Sở TT&TT đã giữ mối liên hệ với nhân dân, địa phương nơi đảng viên cư trú.
      Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Chi bộ Sở TT&TT tỉnh Gia Lai cần thực tốt các nội dung:
     Thứ nhất, đối với tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội:
Quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về "dân làm gốc"; chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tự do sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.
      Nghiêm túc triển khai thực hiện: Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị khóa XI “về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị quy định “về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Quy định 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư khóa XII về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.
      Thứ hai, đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, cần chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường; phát huy sức dân, huy động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra vì lợi ích của nhân dân.
      Thực hiện nghiêm Quy định 08-Qđi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với nhân dân được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là “cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời”.
     Thứ ba, đối với cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị:
     Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong đội ngũ cán bộ. Thực hiện tốt Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".  Tự giác thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Những điều đảng viên không được làm”, Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. 
      Trong đó, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân.
      Thứ  tư, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và các chi bộ đảng và cơ quan. Mọi đảng viên nhất là các đảng viên trẻ đều thảo luận, tham gia xây dựng nghị quyết, chương trình công tác; đảng viên phát biểu ý kiến, thẳng thắn thảo luận, khuyến khích tư duy độc lập, để đóng góp vào quá trình ra nghị quyết, đề án, chương trình công tác, phát huy cao trách nhiệm của từng cấp ủy viên, cũng như của cá nhân đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đảng viên và cấp dưới; chống mọi biểu hiện gia trưởng, độc đoán, nể nang, thiếu trung thực, không dám đấu tranh với những quan điểm sai trái.
      Thứ năm, thường xuyên, nghiêm túc thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chi bộ. Chi  bộ xem đây là biện pháp hữu hiệu để rèn luyện và nâng cao sức chiến đấu trong Đảng. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng”, Chi bộ chỉ đạo các tập thể, từng cán bộ, đảng viên phải tự đánh giá một cách trung thực, khách quan về những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm trong chỉ đạo, phong cách làm việc và đề ra giải pháp khắc phục. Trong tự phê bình và phê bình, yêu cầu cán bộ lãnh đạo cấp trên gương mẫu tự phê bình trước cấp dưới; cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên gương mẫu phê bình trước tập thể cán bộ, đảng viên và có kế hoạch sửa chữa, phát hiện, xử lý dứt điểm những tiêu cực xuất hiện trong đội ngũ cấp ủy và đề ra các biện pháp phòng ngừa tiêu cực.
     Thứ sáu, Chi bộ chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu do cấp trên giao. Thực hiện tốt công khai minh bạch về tài chính, dự án đầu tư, công tác quy hoạch, bổ nhiệm. Chỉ đạo Công đoàn và chính quyền tiếp tục chăm lo đời sống cho CCVC. tăng cường sự đoàn kết trong đơn vị. /.
                                                                                                     Lê Thị Thu Hương- Phó Giám đốc Sở TT&TT
Các tin khác

Nữ công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông: Hưởng ứng sự kiện “Áo dài Tây Sơn Thượng đạo - Xưa và Nay” (17/06/2020)

Hội nghị công chức, viên chức năm 2020 (10/06/2020)

Thăm và tặng quà cho hộ nghèo và người già neo đơn tại Xã Đăk Yă, huyện Mang Yang. (10/06/2020)

CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN VIỆC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (05/06/2020)

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 (05/06/2020)

Tăng cường tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/06/2020)

Đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin Trong hoạt động Thông tin và Truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/06/2020)

Cụm thi đua số 6 – Bộ Thông tin và Truyền thông: Tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 (05/06/2020)

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ (02/01/2020)

Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham gia vào công tác cải cách hành chính nhà nước (31/10/2019)

 |<  < 1 - 2  >  >|