CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Chuyển đổi số > THÔNG BÁO (Lần 2) Về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn t

THÔNG BÁO (Lần 2) Về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày đăng bài: 23/08/2023
Thông báo số 1447/TB-STTTT ngày 23/8/2023 THÔNG BÁO (Lần 2) Về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023