CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Special Pages > Thông báo
Default news teaser image
Thông báo Thanh lý tài sản phòng LAB của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Thanh lý tài sản phòng LAB của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cụ thể như sau:
Default news teaser image
Thông cáo báo chí Hội Sách Gia Lai - 2018
Thông cáo báo chí Hội Sách Gia Lai - 2018, tải tại đây.

Default news teaser image
Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015)
Chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015), Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc trong toàn tỉnh như sau:

Default news teaser image
Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5
Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ trong...

Default news teaser image
Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa hiện đại huyện
THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ công chức, viên chức
và thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa...