CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Thông báo Thanh lý tài sản phòng LAB của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Thông báo Thanh lý tài sản phòng LAB của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 03/01/2019
Thanh lý tài sản phòng LAB của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cụ thể như sau:
1.   Danh mục tài sản thanh lý: có phụ lục kèm theo (Tải về tại đây).
2.   Giá bán trọn gói: 7.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bảy triệu đồng chẵn).
Hình thức bán: Chỉ định.

Chi tiết văn bản tại đ​ây