CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
14-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 29/12/2020
797/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 31/12/2020
796/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai, phiên bản 2.0 31/12/2021
2415/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 03/12/2020 Chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 03/12/2020
11-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945 – 10/12/2020) 26/11/2020
575/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QĐ số 169/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh GL 26/10/2020
26/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai 02/11/2020
52/KH-STP Sở Tư pháp Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 16/10/2020
25/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan thuộc hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 15/10/2020
51/KH-ĐĐBQH Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kế hoạch kế hoạch tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 – 06/01/2020) và Tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021) 13/10/2020