CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
990/UBND-KGVX UBND tỉnh Gia Lai Công văn V/v tăng cường công tác quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 07/05/2020
798/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai năm 2021 31/12/2020
293-KH/TU Tỉnh ủy Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) 21/04/2020
927/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, giai đoạn 2020-2025 24/04/2020
894/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Gia Lai 22/04/2020
898/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 278-KH/TU ngày 17/02/2020 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh 22/04/2020
824/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 15/04/2020
331/SCT-QLNL Sở Công thương Công văn Về việc tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh 18/03/3030
3134/CV-BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công văn V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp./. 07/04/2020
03/KH-BCĐLNATTP Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 13/04/2020