CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
10/HĐPHPBGDPL Sở Tư pháp Công văn V/v triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2017-2020 12/06/2020
1101/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của TTCP "Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin" đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 22/05/2020
19/KH-BCĐ Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kế hoạch Kế hoạch phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020 26/05/2020
1204/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020 08/06/2020
32/KH-BCTNCT Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Kế hoạch Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Gia Lai năm 2020 28/05/2020
1184/UBND-CNXD Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Về việc tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh 05/06/2020
762/SCT-QLNL Sở Công thương Công văn Về việc một số hướng dẫn khi đầu tư phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh 05/06/2020
740/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v báo cáo kết qủa luân chuyển tài liệu giữa Thư viện cấp tỉnh/huyện và Điểm Bưu điện – Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013 - 2020./. 06/03/2020
1143/UBND-KGVX UBND tỉnh Gia Lai Công văn V/v tăng cường đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai 29/05/2020
1125/UBND-KGVX UBND tỉnh Gia Lai Công văn V/v tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước