CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản khác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
15/2003/QH11 Quốc hội Luật Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003 26/11/2003
47/2005/QH11 Quốc hội Luật Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2005 14/06/2005
18/2013/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Thông tư Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 03/3/2012 của Chính Phủ 01/08/2013
Luật số: 10/2012/QH13 Quốc hội Luật Bộ Luật Lao động 18/06/2012
04/2013/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai 22/01/2013
04/2013/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai 22/01/2013
999 /SNV-TN&ĐT Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Công văn Hướng dẫn triển khai thực hiện CT phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020
01/QĐ-BCĐ UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020
13/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định Ban hành Điều lệ Sáng kiến 02/03/2012
Luật số: 58/2010/QH12 Quốc hội Luật Luật Viên chức 15/11/2010