CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản khác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
40/2017/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thông tư quy định Chế độ Công tác phí, chế độ chi hội nghị 28/04/2017
174/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán 30/12/2016
882/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh 30/11/2016
Luật số: 58/2014/QH13 Quốc hội Luật Luật Bảo hiểm xã hội 20/11/2014
56/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Về đánh giá và phân loại các bộ, công chức, viên chức 09/06/2018
108/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định Về chính sách tinh giản biên chế 20/11/2014
11/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thông tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính 09/10/2014
537/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
39/2013/QH13 Quốc hội Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 16/11/2013
01/2014/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Thông tư Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 24/01/2014