CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > Về việc chấn chỉnh công tác xét nghiệm SARS-CoV-2

Về việc chấn chỉnh công tác xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngày đăng bài: 04/07/2021
Công văn số 2826/VP-KGVX ngày 02/7/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây
Các tin khác

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 25/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai. (27/09/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 26/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai. (27/09/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh COVID-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 21/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai. (25/09/2021)

Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 22/9/2021 về tăng cường kiểm soát các phương tiện đi vào địa bàn tỉnh (25/09/2021)

Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 24/9/2021 về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (25/09/2021)

Quyết định số 2984/QĐ-BCĐ ngày 22/9/2021 về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai (25/09/2021)

Hướng dẫn số 408/HD-BTTr-BCĐ ngày 22/9/2021 về hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho tổ Covid-19 cộng đồng và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại cấp xã; (25/09/2021)

Báo cáo số 410/BC-BTTr-BCĐ ngày 23/9/2021 về Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (25/09/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 24/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai (25/09/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 23/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai (25/09/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|