CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Công văn số 1524/UBND-KGVX ngày 12/10/2021 về việc đồng ý Kế hoạch đón công dân của tỉnh Gia Lai trở

Công văn số 1524/UBND-KGVX ngày 12/10/2021 về việc đồng ý Kế hoạch đón công dân của tỉnh Gia Lai trở về địa phương

Ngày đăng bài: 14/10/2021
Công văn tại đây
Các tin khác

Kế hoạch số 280/KH-BCĐ ngày 08/11/2022 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer) do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 180 trên địa bàn tỉnh... (10/11/2022)

Thông báo số 277/TB-BCĐ ngày 23/10/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ... (24/10/2022)

Thông báo số 275 /TB-BCĐ ngày 16/10/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218... (17/10/2022)

Công văn số 2336/UBND-KGVX ngày 12/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; chủ động thích ứng linh... (14/10/2022)

Thông báo số 270/TB-BCĐ ngày 02/10/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ... (03/10/2022)

Thông báo số 268/TB-BCĐ ngày 25/9/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ... (26/09/2022)

Thông báo số 266/TB-BCĐ ngày 18/9/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ... (19/09/2022)

Thông báo số 264/TB-BCĐ ngày 11/9/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT... (13/09/2022)

Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng (08/09/2022)

Thông báo số 259/TB-BCĐ ngày 28/8/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT... (29/08/2022)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|