CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Báo cáo số 467/BC-BTT ngày 07/10/2021 về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa

Báo cáo số 467/BC-BTT ngày 07/10/2021 về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 11/10/2021
Báo cáo tại đây
Các tin khác

Công văn số 922/TTCS-TQ ngày 20/12/2021 về việc phát các chương trình phát thanh trên hệ thống thông tin cơ sở (21/12/2021)

Thông báo số 20/TB-UBND ngày 19/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của... (21/12/2021)

Công văn số 778/CV-BCĐ ngày 17/12/2021 tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (21/12/2021)

Công văn số 783/CV-BTTr ngày 18/12/2021 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện giám sát, cách ly y tế đối với trường hợp F1 tại tỉnh Gia Lai (21/12/2021)

Công văn số 7203/QĐ-BCĐ ngày 20/12/2021 về việc thiết lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên thuộc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THAGRICO) tại Gia Lai (21/12/2021)

Kế hoạch số 33/KH-TBTT ngày 29/11/2021 về truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp “Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch” (từ ngày 29/11 đến ngày 06/12/2021) (07/12/2021)

Thông báo số 18/TB-UBND ngày 05/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch tại tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ... (07/12/2021)

Báo cáo số 739/BC-BTT ngày 05/12/2021 về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. (07/12/2021)

Kế hoạch số 733/KH-BTTr-BCĐ ngày 03/12/2021 về tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 đợt 95. (07/12/2021)

Công văn số 2823/SGTVT-KHTCVT ngày 01/12/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc tổ chức khôi phục tạm thời hoạt động vận tải hành khác tuyến cố định liên tỉnh Gia Lai – Phú Thọ. (07/12/2021)

 |<  <  7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16  >  >|