CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov)
Default news teaser image
V/v tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.
Công văn số 533/SGTVT-KHTCVT ngày  28/3/2020 của Sở Giao thông Vận tải tại đây

Default news teaser image
Về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn số 228/TTCS-TTTH ngày 27/3/2020 của Cục Thông tin cơ sở tại đây
File âm thanh Hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại đây
File âm thanh Hướng dẫn  phòng, chống dịch bệnh Covid-19  đối với người bệnh, người cao tuổi tại đây

Default news teaser image
Tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.
Công văn số 290/UBND-VX ngày 26/3/2020 của UBND huyện KBang tại đây

 |<  <  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >  >|