CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Nhiệm vụ: Xây dựng, chuẩn hóa các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Nhiệm vụ: Xây dựng, chuẩn hóa các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Ngày đăng bài: 18/10/2018
1. Tên Nhiệm vụ: Xây dựng, chuẩn hóa các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4  .
2. Tổng mức đầu tư: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn).
3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2018.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2018.
6. Nội dung đầu tư:
  • Chuẩn hóa dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai đáp ứng sử dụng trên các thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh);
  • Xây dựng, chuẩn hóa thí điểm 03 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 07 dịch vụ công trực tuyến mức 3 của một số Sở, ngành trên thiết bị di động (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch) ;
  • Tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử dùng chung của tỉnh Gia Lai với ứng dụng Zalo để phục vụ công dân, doanh nghiệp tra cứu, theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ trên Zalo và xây dựng thí điểm 01 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên ứng dụng Zalo.
7. Phạm vi thực hiện:
- Đối với các dịch vụ công trực tuyến xây dựng trên thiết bị di động và ứng dụng Zalo: Thực hiện triển khai cài đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
- Thực hiện cài đặt hệ thống phần mềm tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
- Thực hiện đào tạo, chuyển giao công nghệ cho Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai..
- Thực hiện cập nhật phiên bản phần mềm một cửa điện tử cho các đơn vị sử dụng phần mềm Một cửa điện tử dùng chung của tỉnh.
8. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
 Số
TT
Tên gói thầu Giá gói thầu (đồng) Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Ph/ thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Xây dựng, chuẩn hóa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 974.519.000 Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2018 Chỉ định thầu rút gọn  
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Quý IV/2018 Hợp đồng trọn gói 50 ngày
2 Giám sát thi công cung cấp, cài đặt phần mềm 20.104.327 Chỉ định thầu rút gọn  
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Quý IV/2018 Hợp đồng trọn gói Theo thời gian gói thầu số (1)

9. Tổ giúp việc theo Quyết định số 179/QĐ-STTTT ngày 02/10/2018 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
1. Ông: Đặng Quang Khanh - Phó Giám đốc Sở  làm Tổ trưởng;
2. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
3. Ông: Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;
4. Bà: Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng làm thành viên;
5. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Quyên  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.
6. Bà: Nguyễn Nam Phương - Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.
7. Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà – Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
8. Ông: Nguyễn Văn Huỳnh – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai) làm thành viên.