CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vù

Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tỉnh Gia Lai năm 2015

Ngày đăng bài: 09/01/2015
Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tỉnh Gia Lai năm 2015

1/ Tên Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tỉnh Gia Lai năm 2015

2/ Cơ quan chủ quản và thực hiện Dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

3/ Địa điểm thực hiện dự án:

Xã Ia Tô, Ia Drăng – huyện Chư Prông; xã Ia Hreh, Krông Năng – huyện Krông Pa; xã Yang Nam, An Trung – huyện Kông Chro

4/ Kinh phí:   Tổng mức đầu tư: 1.500.000.000 đồng

Bằng chữ: Một  tỷ năm trăm  triệu đồng chẵn

5/ Thời gian thực hiện: Triển khai trong năm 2015

6/  Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia.