CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vù

Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Gia Lai năm 2013

Ngày đăng bài: 10/03/2012
Tăng cường cơ sở vật chất cho thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Gia Lai năm 2013.

1.Tên dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Gia Lai năm 2013.

 2. Cơ quan chủ quản và thực hiện dự án:

                        Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

3.Địa điểm thực hiện:

                        Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đức Cơ, Phú Thiện;

                        Ủy ban nhân dân 30 xã thuộc các huyện Chư Prông, Ia Grai, Kbang, Kông Chro, Chư Pah, Đăk Đoa, Mang Yang, Đức Cơ, Krông Pa.

4. Loại dự án: Đầu tư mới.

5. Kinh phí đầu tư:

                        mức đầu tư : 10.303.000.000 đồng

                        (Bằng chữ:  Mười tỷ, ba trăm lẻ ba triệu đồng chẵn)

 6.Thời gian thực hiện: Năm 2013

 7. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia "Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo"