CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Thanh tra > KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền th

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 30/01/2023
Kế hoạch số 12/KH-STTTT ngày 30/01/2023 Về việc Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai