CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Thông báo về việc tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 của tỉn

Thông báo về việc tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 của tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 21/03/2022
Thông báo về việc tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 của tỉnh Gia Lai
Thông báo số 509/TB-SNV ngày 18/3/20222 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Thông báo về việc tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 của tỉnh Gia Lai
- Mẫu phiếu dự thi công chức năm 2022