CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > THÔNG BÁO Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, và tăng cường sử dụng dịch vụ cô

THÔNG BÁO Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 23/02/2023
Thông báo số: 251/TB-STTTT ngày 23/02/2023 Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Các tin khác

THÔNG BÁO SÓ BÁO DANH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ PHỎNG VẤN(VÒNG 2)KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TT&TT NĂM 2022 (08/03/2023)

THÔNG BÁO Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm... (23/02/2023)

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2), Kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2022 (23/02/2023)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy phỏng vấn Kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông theo số lượng người làm việc được giao năm 2022 (20/01/2023)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai theo số lượng người làm việc được giao năm 2022 (16/01/2023)

Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TT&TT tỉnh Gia Lai năm 2022 (11/11/2022)

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại TTCNTT&TT thuộc Sở TT&TT tỉnh Gia Lai (09/11/2022)

THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 2-môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của tỉnh Gia Lai (08/11/2022)

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh phòng thi và số báo danh thí sinh dự thi (13/10/2022)

THÔNG BÁO: Địa điểm, thời gian khai mạc kỳ thi; phổ biến nội quy, quy chế (04/10/2022)

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|