CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > THÔNG BÁO Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, và tăng cường sử dụng dịch vụ cô

THÔNG BÁO Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 23/02/2023
Thông báo số: 251/TB-STTTT ngày 23/02/2023 Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Các tin khác

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại TTCNTT&TT thuộc Sở TT&TT tỉnh Gia Lai (09/11/2022)

THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 2-môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của tỉnh Gia Lai (08/11/2022)

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh phòng thi và số báo danh thí sinh dự thi (13/10/2022)

THÔNG BÁO: Địa điểm, thời gian khai mạc kỳ thi; phổ biến nội quy, quy chế (04/10/2022)

KẾ HOẠCH tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở TT&TT (30/09/2022)

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh (16/09/2022)

Gia Lai: Tổ chức Lễ phát động điểm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Gia Lai - năm 2022 (07/05/2022)

Thông báo về việc tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 của tỉnh Gia Lai (21/03/2022)

Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2022 (21/03/2022)

V/v khuyến khích tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông... (24/02/2022)

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|