CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh

Ngày đăng bài: 16/09/2022
THÔNG BÁO số 06/TB-HĐT ngày 16/9/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh Gia Lai về việc ban hành danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh.
- Danh mục tài liệu ôn thi