CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Kết quả triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kết quả triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 22/04/2021
     Ngày 06/4/2016, Quốc hội đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018) , sau gần 03 năm triển khai, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả ghi nhận.
     Ngay sau khi Luật Tiếp cận thông tin được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5072/KH-UBND ngày 03/11/2016 về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai; hầu hết các đơn vị, địa phương đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện việc phổ biến, quán triệt Luật Tiếp cận năm 2016 và các văn bản liên quan đến công chức, viên chức thuộc địa phương, đơn vị, ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân tại địa phương, đơn vị theo đúng quy định.
     Ngoại trừ những thông tin thuộc bí mật nhà nước quy định, tất cả các thông tin trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng, thông tin các sự kiện thời sự trong và ngoài nước, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đều được công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh (https://gialai.gov.vn/; tính đến ngày 15/01/2021, đã có 8.241.194 lượt truy cập, tìm kiếm thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Gia Lai) và các cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ngành, đơn vị, địa phương (trên địa bàn tỉnh, có 75 cơ quan, tổ chức, địa phương được cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp); niêm yết tại trụ sở các cơ quan; đồng thời được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các cơ quan thông tấn báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở địa phương thường xuyên, liên tục, đảm bảo thông tin được đến với người dân một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khai thác thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện việc công bố Quy chế cung cấp thông tin; thường xuyên cập nhật và công bố Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện; tổ chức xây dựng và duy trì Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, thường xuyên hoàn thiện chuyên mục và đăng tải đầy đủ thông tin được công khai theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tra cứu, cập nhật sở dữ liệu thông tin; bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; hướng dẫn truy cập thông tin từ các hệ thống khác nhau và truy cập thông tin qua mạng internet. Thông tin, phổ biến, hướng dẫn sử dụng những cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết khác cho việc cung cấp thông tin cho công dân; thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
      Các đơn vị, địa phương đã thực hiện đúng quy định của pháp luật và nghiêm túc việc cung cấp thông tin theo yêu cầu, đảm bảo tất cả các thông tin theo yêu cầu đều được rà soát, kiểm tra và đảm bảo tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chỉ đạo, bố trí đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm (bao gồm số lượng thông tin được yêu cầu, chi phí cung cấp thông tin, số lượng trường hợp bị từ chối cung cấp thông tin và lý do…), phân tích, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong việc tổ chức cung cấp thông tin.
     Các điều kiện cơ sở, vật chất phục vụ công tác tiếp cận thông tin như: Phòng tiếp công dân, hệ thống lưu trữ, thống kê tài liệu; các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết khác để các tổ chức, công dân yêu cầu có thể trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu… đã được bố trí, đảm cho công tác cung cấp thông tin phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm, điều kiện, yêu cầu thực tế của từng đơn vị, địa phương.
     Ngay sau Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực (ngày 01/7/2018), Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã triển khai 01 Hội nghị cấp tỉnh tập huấn chuyên sâu Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho gần 700 đại biểu là báo cáo viên pháp luật các cấp; cán bộ, công chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.
     Sở Tư pháp đã triển khai, thực hiện việc lồng ghép phổ biến các nội dung trọng tâm của Luật Tiếp cận thông tin trong công tác biên soạn, in ấn cấp phát miễn phí: 3.873 bản Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn, làng, khu dân cư - Quý III năm 2016. Biên soạn, đăng tải 03 tờ gấp điện tử lên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, đăng tải các tài liệu có liên quan đến Luật Tiếp cận thông tin do Sở Tư pháp biên soạn, Bộ Tư pháp ấn hành trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai trên mạng xã hội Facebook.
     Sở TT&TT đã biên soạn, in ấn và phát hành được 9.050 tài liệu tuyên truyền thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông (tờ gấp, sổ tay) để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được tiếp cận thông tin kịp thời; đồng thời Sở đã tiến hành cấp phép được 456 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.
     Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã thực hiện xã hội hoá, hỗ trợ 158 thiết bị và phần mềm cho người khiếm thị thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh để tiếp cận thông tin; tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho 1.500 người đại diện cho hộ gia đình có người bị tâm thần, người khuyết tật tại các địa phương; triển khai in ấn 2.000 sổ tay tuyên truyền chế độ chính sách bảo trợ xã hội.
     Triển khai thực hiện các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người dân sinh sống ở khu vực biên giới, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin, từ năm 2017 đến 2020, Sở TT&TT đã trang bị 03 bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 03 huyện: Krông Pa, Phú Thiện và KôngChro; trang bị 43 bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 43 xã thuộc tỉnh Gia Lai; năm 2018, Sở TT&TT đã trang bị 170 ti vi cho 170 hộ nghèo thiếu phương tiện nghe- xem thuộc 02 huyện Đak Đoa và K'Bang; Năm 2020, Sở đã đầu tư, thiết lập Cụm thông tin cơ sở tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thuộc huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; phối hợp với 03 huyện vùng biên giới xây dựng 06 cụm pa nô tuyên truyền, thông tin đối ngoại tại 06 xã biên giới; phối hợp với Cục Thông tin cơ sở, Quỹ thiện tâm đầu tư đài truyền thanh xã ứng dụng CNTT – Viễn thông cho 10 xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Trong đó có 03 xã biên giới gồm xã Ia Krêl huyện Đức Cơ; xã Ia O, Ia Chía huyện Ia Grai) qua đó đã góp tạo điều kiện thuận lợi để người dân sinh sống ở khu vực biên giới, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
     Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã lồng ghép các chương trình về an sinh xã hội để triển khai công tác tuyên truyền và trợ giúp pháp lý tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình, đảm bảo 100% đối tượng có nhu cầu đều được trợ giúp pháp lý; thực hiện in ấn 2.167 bộ tài liệu truyền thông dành cho cán bộ giảm nghèo ở cơ sở để cấp phát cho các địa phương; 2.910 quyển Sổ tay lập kế hoạch giảm nghèo gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở cấp xã, thôn làng; 875 quyển sổ tay hướng dẫn thực hiện hợp phần cơ sở hạ tầng trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; 1.200 quyển sổ tay hướng dẫn giám sát đánh giá để cấp cho thành viên Ban chỉ đạo các chương trình MTQG cấp tỉnh, huyện và cán bộ cơ sở cấp xã, thôn, làng tổ dân phố; triển khai làm 04 pa nô tuyên truyền về công tác giảm nghèo được đặt trên một số tuyến đường chính của thành phố Pleiku; tổ chức Hội thi sân khấu hóa tuyên truyền viên giỏi về công tác giảm nghèo bền vững năm 2018; phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai, Báo Gia Lai thực hiện chuyên mục “ Giảm nghèo bền vững”, với thời lượng 15 phút/số, phát sóng định kỳ mỗi tháng 01 số trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh.
     Việc đảm bảo quyền lợi tiếp cận thông tin của công dân đã được các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, việc đăng tải, cung cấp thông tin được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời, cơ bản đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin của các tổ chức và cá nhân. Trong quá trình triển khai và thực hiện từ 01/7/2018 đến nay, không có các vụ khiếu nại, khởi kiện liên quan đến cung cấp, công khai thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai, qua đó đã góp phần tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật, tiếp cận thông tin, công khai, minh bạch các hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản dưới Luật đã được sở, ngành, địa phương, đơn vị chú trọng, thực hiện đa dạng bằng các hình thức (tổ chức hội nghị, biên soạn, in cấp phát miễn phí tài liệu, đăng tải tờ gấp điện tử), đảm bảo chất lượng về mặt nội dung, việc phổ biến được triển khai đồng bộ từ tỉnh xuống cơ sở./.
Hải Yến
Các tin khác

THÔNG BÁO Nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận, tuyển dụng công chức cấp xã vào làm công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023 (09/08/2023)

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tiếp nhận vào công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2023 (09/08/2023)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế xét tuyển công chức cấp xã vào làm công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2023 (27/07/2023)

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận công chức vào vị trí quản lý Kế hoạch – Tài chính của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (17/05/2023)

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai theo số lượng người làm việc được giao năm 2022 (29/03/2023)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai theo số lượng người làm việc được giao năm 2022 (27/03/2023)

THÔNG BÁO Kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) Kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2022 (21/03/2023)

THÔNG BÁO SÓ BÁO DANH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ PHỎNG VẤN(VÒNG 2)KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TT&TT NĂM 2022 (08/03/2023)

THÔNG BÁO Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm... (23/02/2023)

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2), Kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2022 (23/02/2023)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|