CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 >  >|
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
18/2013/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định V/v: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4277/UBND-VHXH UBND tỉnh Gia Lai Công văn Công văn số 4277/UBND-VHXH ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng
05/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết đinh 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ trong hoạt động cơ quan Nhà nước trong địa bàn tỉnh Gia Lai
428/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định V/v giao quản trị nội dung, thông tin và quản lý hạ tầng kỹ thuật Cổng thông tin điện tử
427/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định V/v giao quản lý tên miền "gialai.gov.vn", "ubgialai.gov.vn"
201/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 của Ủy ban nhân dân Về việc Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015
03/2011/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai
01/2012/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Ban hành Quy định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai.
15-CT/TU Tỉnh ủy Gia Lai Chỉ Thị Chỉ thị của ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh