CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Phát thanh - Truyền hình, Thông tin - Điện tử > Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực  Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp;
Nộp trực tuyến;
Nộp qua bưu chính;
 
Trình tự thực hiện Bước 1: Trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 10 (mười) ngày, doanh nghiệp phải gửi thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ tới Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Bước 2: Bộ phận Một cửa xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và trả hồ sơ trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp bổ sung, sửa đổi hồ sơ.
Bước 3: Kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thụ lý, giải quyết hồ sơ Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng cho tổ chức chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa trả cho tổ chức, doanh nghiệp.
Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức biết.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả -  Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Thành phần hồ sơ Văn bản thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.
 
Thời hạn giải quyết 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
 
Lệ phí 0
Kết quả thực hiện Giấy biên nhận
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện 0
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.
- Quyết định 195/QĐ-BTTTT ngày 14/02/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông  v/v Công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 về phê duyệt 37 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT
 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: