CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tài liệu họp
Default news teaser image
Tài liệu họp theo Giấy mời số 14/GM-STTTT ngày 05/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
Tải Bộ tài liệu họp làm rõ Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” theo góp ý của Sở Kế...

Default news teaser image
Tài liệu họp triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
Tài liệu họp theo Giấy mời số 04/GM-STTTT ngày 06/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông: tải
Default news teaser image
Giấy mời số 23/GM-STTTT ngày 12/10/2018 Về việc họp Tổ tư vấn hoàn thiện Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh”
Giấy mời số 23/GM-STTTT ngày 12/10/2018 Về việc họp Tổ tư vấn hoàn thiện Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh”, Giấy mời tải