CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật
Gia Lai: Tổ chức Lễ phát động điểm  Ngày sách và Văn hóa đọc Việt N...
Gia Lai: Tổ chức Lễ phát động điểm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Gia Lai - năm 2022
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 21/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai...

Default news teaser image
Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2022
Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2022

Default news teaser image
Thông báo về việc tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 của tỉnh Gia Lai
Thông báo về việc tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 của tỉnh Gia Lai

Gặp lại người sáng chế máy thu hoạch cà phê ở Gia Lai
Gặp lại người sáng chế máy thu hoạch cà phê ở Gia Lai
Nhân chuyến công tác tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, tôi tình cờ gặp lại ông Đỗ Đức Quang - người đã sáng chế thành công máy thu hoạch và máy đào xới bồn cà phê. Hai sáng chế của ông đều đoạt...

Gia Lai ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt đ...
Gia Lai ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
     Triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030 và...

Ngành Thông tin và Truyền thông đồng hành cùng Phong trào thi đua  ...
Ngành Thông tin và Truyền thông đồng hành cùng Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2020
    Nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công...

Default news teaser image
Kết quả triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai
      Ngay sau khi Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của...

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|