CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Phòng, chống tham nhũng
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
247/TTr-PCTN Thanh tra tỉnh Gia Lai Công văn Phổ biến một số nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 05/06/2019
59/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng 01/07/2019
334/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 14/02/2019
36/2018/QH14 Quốc hội Luật Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 20/11/2018
01/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 10/01/2019
101/QĐ-TTg Thủ tướng Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN năm 2017 20/01/2019
10/CT-TTg Thủ tướng Chỉ thị Chỉ thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 22/04/2019