CHUYÊN MỤCTrang chủ > Giới thiệu > Chức năng - nhiệm vụ
                                                  cnnv-(2).png
 
                                
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND tỉnh Gia Lai.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thực hiện theo Điều 2 Thông tư liên tịch số
06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của Liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Quyêt định số
468/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Quyết định số 115/QĐ-STTTT ngày 31/8/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"

 
 
 

sep-(2).png
Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Các phòng ban chuyên môn >> Các đơn vị trực thuộc >>
Chức năng - nhiệm vụ >> Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >>
Định hướng phát triển giai đoạn 2015 - 2020 >> Danh bạ hộp thư điện tử >>