CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > Quy hoạch viễn thông
Default news teaser image
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025